Menu

Rejestracja tel. 85 7333 222 email: info@cmryska.pl adres: ul. Sobieskiego 13 lok. 8, Białystok

Zostań pacjentem

Centrum Medyczne Ryska, poradnia lekarza rodzinnego, pediatra, badania USG, szkoła rodzenia

Lekarz Rodzinny, Pediatra, Internista, Badania USG dzieci i dorosłych, Szkoła Rodzenia

Aby zostać pacjentem Centrum Medycznego Ryska w Białymstoku wystarczy wypełnić deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej środowiskowej POZ.

Formularz dostępny jest w rejestracji przychodni, gdzie po zgłoszeniu się  z dowodem osobistym nasz personel pomoże Państwu sprawnie i szybko wypełnić deklarację.

Formularz deklaracji dostępny jest również w wersji elektronicznej poniżej.

Nie możesz otworzyć pliku? Pobierz najnowsze oprogramowanie Adobe Reader.

Elektroniczną wersję deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ należy wydrukować, uzupełnić, własnoręcznie podpisać oraz dostarczyć do naszej przychodni.

Wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ możemy bezpłatnie dokonać 3 razy w roku.

WAŻNE! W przypadku rezygnacji z dotychczasowego lekarza POZ i wyboru nowego można przekazać odpis swojej dokumentacji medycznej nowemu lekarzowi. Poprzednia placówka ma obowiązek wydać kopię lub odpis osobistej dokumentacji medycznej na wniosek każdego pacjenta.

UWAGA RODZICE!
Rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. W tym celu powinni poinformować swojego płatnika składek (najczęściej pracodawcę) o członkach rodziny, których chcą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba pamiętać również, że w przypadku zmiany pracodawcy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego należy ponowić takie zgłoszenie u nowego pracodawcy.
Po narodzinach dziecka należy niezwłocznie dokonać zgłoszenia. Jeżeli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych na podstawie innych przepisów, dziecko mogą zgłosić np. ubezpieczeni dziadkowie. Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń i za jego leczenie zapłaci NFZ.

ZOSTAŃ PACJENTEM

Aby zostać pacjentem Centrum Medycznego Ryska wystarczy wypełnić deklarację wyboru
lekarza, pielęgniarki oraz położnej
Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

zostań pacjentem

GODZINY OTWARCIA

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 18:00.
Szczegółowe informacje pod numerem
telefonu przychodni.

85 7333 222

NASI LEKARZE

Przychodnia zapewnia kompleksową opiekę medyczną nad całą rodziną z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz rodzinny, pielęgniarka,
położna POZ) oraz dostęp do lekarzy specjalistów.

Grafik pracy lekarzy