Menu

Unia Europejska Rejestracja 85 7333 222 570 333 222 adres: ul. Sobieskiego 13 lok. 8, Białystok

Zostań pacjentem

Centrum Medyczne Ryska, poradnia lekarza rodzinnego, pediatra, badania USG, szkoła rodzenia

Lekarz Rodzinny, Pediatra, Internista, Badania USG dzieci i dorosłych, Szkoła Rodzenia

Aby zostać pacjentem Centrum Medycznego Ryska w Białymstoku wystarczy wypełnić deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej środowiskowej POZ.

Formularz dostępny jest w rejestracji przychodni, gdzie po zgłoszeniu się  z dowodem osobistym nasz personel pomoże Państwu sprawnie i szybko wypełnić deklarację.

Wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ możemy bezpłatnie dokonać 2 razy w roku.

WAŻNE! W przypadku rezygnacji z dotychczasowego lekarza POZ i wyboru nowego można przekazać odpis swojej dokumentacji medycznej nowemu lekarzowi. Poprzednia placówka ma obowiązek wydać kopię lub odpis osobistej dokumentacji medycznej na wniosek każdego pacjenta.

UWAGA RODZICE!
Rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. W tym celu powinni poinformować swojego płatnika składek (najczęściej pracodawcę) o członkach rodziny, których chcą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba pamiętać również, że w przypadku zmiany pracodawcy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego należy ponowić takie zgłoszenie u nowego pracodawcy.
Po narodzinach dziecka należy niezwłocznie dokonać zgłoszenia. Jeżeli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych na podstawie innych przepisów, dziecko mogą zgłosić np. ubezpieczeni dziadkowie. Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń i za jego leczenie zapłaci NFZ.

Pacjenci Centrum Medycznego Ryska zadeklarowani do poradni rodzinnej mają zapewniony dostęp do:

Lekarzy Rodzinnych

Oferujemy stałą opiekę medyczną nad całą rodziną z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Zobacz więcej »

Lekarzy Pediatrów

W ramach Poradni Pediatrycznej zapewniamy opiekę lekarza pediatry oraz personelu pielęgniarskiego z wieloletnim doświadczeniem klinicznym na oddziałach pediatrycznych.

Zobacz więcej »

Diagnostyki USG

Centrum Medyczne Ryska zapewnia dostęp do badań USG na miejscu. Badania wykonują doświadczeni specjaliści radiologii.

Zobacz więcej »

Szkoły Rodzenia

Oferujemy bezpłatne zajęcia w Szkole Rodzenia dla kobiet w ciąży i ich partnerów.

Zobacz więcej »